سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نورپردازی این میدان توسط اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری در مرداد ماه سال جاری انجام شد .

عملیات نورپردازی میدان طالقانی توسط تکنسین های کارگاه زیباسازی اداره سیما و منظر سازمان سیما ، منظرو فضای سبز شهری انجام شد.

این دیدار روز یکشنبه 25 شهریور به مناسبت انتصاب مهندس امیر ابراهیم زاده به عنوان سرپرست سازمان سیما و منظر شهری در دفتر سرپرست سازمان برگزار شد ،

برنامه کوهنوردی کارکنان شهرداری این هفته پنجشنبه 22 شهریور 97همچون هفته های قبل برگزار و کوهنوردان بلند همت به ارتفاعات جوزانکی در منطقه گردشگری بند دره صعود کردند.