سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 331

نشست هم اندیشی مهندس ابراهیم زاده با دکتر خلیل نژاد ، دکترای معماری منظر و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

نشست هم اندیشی مهندس ابراهیم زاده با دکتر خلیل نژاد ، دکترای معماری منظر و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند روز یکشنبه – 15 مهر-  در دفتر سرپرست سازمان برگزار و مسائل مرتبط با زیبا سازی شهر- مبلمان شهری -  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.