سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 363

در این جلسه کاری که ساعت 13 روز  30 مهرماه در دفتر مدیر سازمان برگزار شد ، مدیر ، معاون ، روسا ی ادارات ، مسئولین واحد ها و کارشناسان سازمان حضور داشتند.

جلسه با تلاوت کلام الله مجید آغازشد . سپس مدیر سازمان در سخنانی از تغییرات مثبتی که در تمام سطوح سازمان اعم از مسئولین واحدها و کارشناسان در سال های اخیر اتفاق افتاده ابراز خرسندی کرد و گفت : یکی از نقاط قوت سازمان سیما و منظر حفظ نیروهای کارشناس است. این کارشناسان و مدیران هم اکنون با تجربه بالایی که دارند هر کدام می توانند برای سازمان در هر شرایطی تصمیم گیر وگره گشا باشند. وی ادامه داد من به توانایی شما ایمان دارم و انشالله با هماهنگی و همکاری کارها را به پیش خواهیم برد.مهندس ابراهیم زاده بر آمادگی همه نیروها برای شروع کارهای مربوط به <<استقبال از بهار >> با محوریت سازمان سیما و منظر (بدون انجام فراخوان) اشاره کرد و افزود : برای انجام کارهای عمرانی سازمان از پیمانکار استفاده خواهیم کرد ، همچنین قرار است با برگزاری مناقصه امور مربوط به نگهداری فضای سبز نیز به پیمانکار مجرب واگذار شود.
مهندس حافظی معاون سازمان نیز از همدلی و همکاری تیم متخصص سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قدردانی کرد بر بر ادامه مسیر پیشرفت بر مبنای هماهنگی و کار تیمی تاکید کرد.
جلسه با اظهار نظر مسئولین و روسای ادارات ادامه یافت و در خاتمه مدیر سازمان گفت : از اظهار نظر همه همکاران برای بهبود روشها استفاده خواهیم کرد.
 ساعت 14:30 با ذکر صلوات جلسه خاتمه یافت.