سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 321

در جلسه ای که 30 مهر ماه با حضور مدیر ، معاون  روسای ادارات ، مسئولین و کارشناسان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در دفتر مدیرسازمان برگزار شد

از تلاش ادارات سیما و منظر ، نگهداری و توسعه فضای سبز و تاسیسات آب و برق در احداث بوستان بهجت تقدیر شد.