سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 307

با انجام گلکاری بلوار شهید خلیل طهماسبی – حد فاصل مدرس تا پاسداران - عملیات بازسازی این قسمت از بلوار به پایان رسید.

مدیر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری اعلام کرد این سازمان اصلاح شبکه برق ، اجرای شبکه آبرسانی و شبکه آبیاری تحت فشار ، گلکاری و درخت کاری این بلوار - به طول 1308 متر – را انجام داده است.
امیرآبادی زاده رئیس اداره سیما و منظر و فضای سبز شهری نیز گفت :  در این قسمت از بلوار که تعداد 166 عدد باکس دارد ؛ 8 سرویس 10 تن خاک نباتی و 1 سرویس 10 تن کود حیوانی تخلیه و برای گلکاری و درختکاری آن  تعداد 30 گلدان سرو کامیس نوکدار ، 45 گلدان پالم ، 600 گلدان داوودی و 250 گلدان شمشاد استفاده شده است. که ارزش ریالی آن 100 میلیون ریال است.
عملیات گلکاری در یک روز توسط  10نفر از پرسنل سازمان انجام شد.