سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 335

همزمان با شروع عملیات بازسازی بلوار شهید خلیل طهماسبی شبکه آب آبیاری بلوار اجرا و غلاف گذاری به منظور
تسهیل در اجرای شبکه برق و تامین روشنایی بلوارنیز انجام شد.

برای اصلاح شبکه برق 229 میلیون ریال هزینه شده است که شامل حفاری به طول 1100 متر ، خرید لوله غلافی به طول 1300 متر و تسطیح ، لوله گذاری و خاک ریزی است.
برای خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آبیاری بلوار نیز 1 میلیارد و 270 میلیون ریال هزینه شده است.