سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 282

بوستان سایت اداری با تلاش شهرداری ، سازملن سیما ، منظر و فضای سبز شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری
شهرداری بیرجند سوم مرداد ماه 97 همزمان با هفته دولت افتتاح شد

اداره توسعه و نگهدای سازمان سیما و منظر برای تکمیل و آماده سازی پروژه برای افتتاح در هفته دولت تلاش مضاعفی داشتند.
 مهندس شاکری مدیر عامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری از همت و تلاش این عزیزان  قدردانی کردند.