سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 316

درختکاری و گلکاری بوستان بهجت ، واقع در مهر شهر سه شنبه 13 شهریور آغاز و امید است اوایل هفته آینده - 20 شهریور - به پایان برسد.

عملیات گلکاری توسط 14 نفر از کارگران مجرب اداره توسعه و نگهداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری انجام میگیرید.