سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: معرفی سازمان
بازدید: 4203

وظیفه اصلی سازمان پارکها و فضای سبز حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهر می باشد . علاوه بر این درجهت  محقق شدن این مهم و هم راستا با این وظیفه خطیر ، فعالیتهای گسترده دیگری نیز  در سازمان صورت میپذیرد .

به طور کلی شرح وظایف سازمان پارکها و فضای سبز به شرح زیر میباشد: