سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 1104

جلوه زیبای درختان درپارکها و خیابان های سفید پوش ، چشم انداز بی نظیر این موهبت الهی