سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 1639

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز از کاشت 3 گونه درختی و 7 گونه درختچه ای جدید در فضای سبز شهر بیرجند خبر داد .

انصاری گفت : تنوع یکی از جنبه های زیباشناختی در طبیعت است . ایجاد این تنوع در فضای سبز از طریق فرم درختان ، بافت برگها و رنگ بندی در گلها ظهور می یابد .
وی یکی از اهداف سازمان پارکها و فضای سبز را شناسایی گونه های متفاوت با بافت غالب موجود در شهر و البته سازگار با شرایط اقلیمی بیرجند برشمرد . وی اذغان کرد در همین راستا از چندین سال گذشته شاهد کاشت گونه های جدید در شهر بوده ایم . وی در ادمه از کاشت 10 گونه جدید درختی و درختچه ای در سال جدید خبر داد و گفت : این گونه ها با مطالعه و با هدف سازگاری با شرایط اقلیمی بیرجند در فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گرفته اند که بسیاری از آنها از لحاظ مقاومت به کم آبی و یا شوری حائز اهمیت اند .
انصاری عنوان کرد : گونه های درختی کاشته شده شامل داغداغان ، توت مالکورا  و کاتالپا و گونه های درختچه ای شامل طاووسی ، توری ، پنج انگشت ، دم موشی ، بداغ ، پامیاس گراس می باشند . وی یادآوری کرد بیش از 4500 اصله از این گونه ها در فضای سبز شهر غرس شده است .