سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 2082

از چهار سال پیش گل های لاله در بهار میهمان شهر بیرجند شده اند . رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب

از کاشت 14000 پیاز گل لاله در میادین ، تقاطع ها و پارکها برای نوروز 97 خبر داد و گفت : کاشت پیاز این گل جهت رویش در بهار از روزهای پایانی پائیز امسال آغاز شده است .
مهندس انصاری اذغان کرد از این میزان پیاز گل ،  9000 پیازگل  با هزینه 300میلیون ریال خریداری و 5000  پیازگل از سال گذشته جمع آوری و آماده کاشت شده است .
وی یادآوری کرد خوشبختانه گل لاله در اقلیم بیرجند در اوایل بهار به گل مینشیند و تا اواخر فروردین شاهد زیبایی این گل هستیم .
وی با اشاره به اینکه چهارسال پیش بیرجند بعد از تهران ، مشهد و تبریز چهارمین شهر ایران بود که کاشت پیاز لاله در سطح شهر را آغاز کرد گفت : این سازمان هرساله به میزان کاشت پیاز لاله افزوده است تا نقاط بیشتری از شهر را با این گل زیبا آذین کند ، به طوریکه در سال جاری 6000 پیاز گل بیشتر از سال گذشته در سطح شهر کاشت شده است .