سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 2158

گیاهان پوششی در فضای سبز نقش بوم نقاشی را دارند . همیشه یک بستر سبز رنگ به تنهایی زیبا آفرین است . علاوه بر این ، گیاهان پوششی در فضاهای شهری نقش طراوت بخشی به محیط پیرامون خود را نیز دارند .

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بیرجند ضمن بیان این مطلب افزود : گونه چمن شناخته ترین گیاه پوششی است که به صورت گسترده در شهرها استفاده میشود . ولی با توجه به پر مصرف بودن این گونه ، استفاده از گیاهان پوششی جایگزین چمن با مقاومت به کم آبی حائز اهمیت میباشد .
در ادامه مهندس انصاری از کاشت آزمایشی گونه جدیدی به نام  "دایکوندرا  " یا شبدر زینتی در سال جاری خبر داد و گفت : این گونه پوششی سایه دوست ، همیشه سبز و مقاوم به سرما و کم آبی است که به صورت آزمایشی در پارک فرزان بیرجند به مساحت 50 متر مربع و همچنین در نهالستان سازمان به عنوان گیاه پوششی کاشت گردیده است .
وی یادآور شد : این سازمان از سال 93 ، گونه های جدیدی چون فرانکینیا ،  ناز فرانسوی ،  ناز عقربی ،  فستوکا ،  سدوم را جایگزین چمن در فضاهای سبز نموده است که هرکدام با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود به عنوان گیاه پوششی مورد استفاده قرار گرفته اند .
مهندس انصاری ابراز امیدواری کرد با جایگزین کردن این گونه های کم مصرف به جای چمن به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد . لازم به ذکر است نیاز آبی  "دایکوندرا "یک سوم نیاز آبی چمن معمولی می باشد .