سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 1384

المان های نوروزی و استقبال مردم از آنها در برنامه هر ساله شهرداری ها قرار گرفته است . با فرا رسیدن نوروز 97 شهرداری بیرجند با بودجه 200 میلیون تومان به نصب 9 المان ویژه نوروز اقدام نمود .

لازم به ذکر است این 9 المان پس از برگزاری فراخوان طرح های نوروزی در دی ماه 96 و پس از داوری و تأیید اعضای محترم شورای شهر از میان 370 اثر انتخاب و با آغاز سال جدید در نوروز 97 در شهر نصب گردید . این المان ها شامل :
1-    ستون های نورانی اثر آقای حسین فارسی
2-    بابای بهاری اثر خانم نجمه سالاری
3-    عمو نوروز و شتر اثر خانم سمیرا باقری بیدختی
4-    نوروز با مادربزرگ اثر آقای جمالزهی
5-    رویش اثر آقای حسین نخعی
6-    حوض و ماهی اثر آقای امیر حق دوست
7-    ساز و دهل اثر آقای مرتضی قدبائی شهری
8-    اسپری شادی اثر آقای امیر حسین فلقی
9-    عیدانه در قاب رنگی اثر خانم مریم بهدانی