سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری است.

مهندس ابراهیم زاده گفت : باید زمان زیادی بگذرد و هزینه زیادی صرف شود که یک نهال به درختی تنومند تبدیل شود. لذا این سازمان در مرحله اول تلاش خود را در جهت نگهداری از درختان و فضای سبز موجود معطوف کرده است .
با توجه به این که یکی از عوامل حمله آفات و بیماری ها به درختان عد م رسیدگی به آن و کمبود آب و مواد غذایی در اطراف ریشه درخت است توجه به آبیاری و کوددهی درختان میتواند از بروز بسیاری از بیماری ها و حمله آفات جلوگیری کند وسازمان با جدیت مسئله را دنبال می کند و تقویت درختان و فضای سبز از طریق کوددهی (محلول پاشی روی برگ ها و کوددهی از طریق خاک پای درخت) در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز قرار دارد  به طوری که برای منظم کردن مدار آبیاری درختان سطح شهر تانکر های سازمان در سه شیفت مشغول به کار هستند.  بعلاوه  از توان بخش خصوصی نیز برای این منظور هم استفاده می شود. ساعت کارکرد چاهها افزایش یافته و برای ارتقای  راندمان آبیاری به جای روش جوی و پشته ای از روش تشتکی ( ایجاد تشتک در اطراف طوقه درخت ) استفاده می شود. هم چنین با اجرای روشهای آبیاری نوین - قطره ای و بارانی - در بسیاری از پارکها گام بزرگی در استفاده بهینه از آب برداشته ایم.
وی ادامه داد: تهویه مناسب ریشه درختان نیز احائر اهمیت است وطی سنوات گذشته در برخی از خیابانهای سطح شهر که درختان به صورت متراکم کاشته شده اند و ریشه های درختان در هم تنیده و خاک مجاور درختان متراکم است و نفوذپذیری مناسب برای رسیدن آب و هوا به محدوده ریشه وجود ندارد ، تعداد 1000 چاهک زهکش عمودی در حوالی ریشه درختان حفر شده است.
با این حال در فضای سبزی به وسعت شهر بیرجند گاهی بروز و ظهور برخی آفات و بیماری ها به دلایل مختلف گریز ناپذیر است که برای جلوگیری از اپیدمی و فراگیر شدن آن باید با روشهای رایج ، با آفات و بیماری ها مبارزه کرد. وی با اشاره به روشهای مختلف مبارزه با آفات و بیماریهای موجود یادآور شد: مبارزه بیولوژیک در گذشته و حال انجام می شده تا حتی الامکان از سموم شیمیایی ، کمتر استفاده گردد.
وی افزود: ساخت تله های نوری و قرار دادن آنها در بین درختان آفت زده از نمونه های مبارزه بیولوژیک می باشد که این تله ها باعث جذب آفات و حشرات مضر شده و قدرت آسیب رساندن به فضای سبز را کاهش می دهد.
ابراهیم زاده اذعان داشت: راه دیگر مبارزه با آفات، مبارزه شیمیایی می باشد که با استفاده از سموم دفع آفات نباتی انجام میشود که برای چگونگی مصرف آنها از نظریات  متخصصین دانشگاهی و جهاد کشاورزی استفاده می شود.
ایشان در پایان  ضمن قدردانی از شهروندان برای  آبیاری فضای سبز پیاده رو های جلو منازل گفت : البته این اقدام ، از سازمان سیما ، منظر و فضای سبز سلب مسئولیت نمیکند و این سازمان وظایف خود را درقبال آبیاری همه فضای سبز سطح شهر انجام میدهد.