سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

گلکاری پاییزی میادین ، بلوار ها و بوستان های شهر بیرجند همه ساله از اوایل مهر ماه که فصل شکوفایی علم و بهار تعلیم و تربیت است آغاز می شود. تلاش باغبانان شهربرای خلق مناظر زیبا در معابر و میادین شهرنشاط و شور و حال این ایام را دوچندان می کند.

ابراهیم زاده مدیر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با اعلام این خبر گفت : این سازمان در فصل گکاری پاییزی امسال تعداد 15000 گلدان داودی و 5000 گلدان همیشه بهار در سطح شهر کاشته است. عملیات آماده سازی زمین و گاشت توسط 10 نفر از نیروهای ماهر سازمان انجام می شود.
اداره سیما و منظر و اداره توسعه و نگهداری فضای سبز بر اجرای عملیات کاشت نظارت دارند.