سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

افتتاح بوستان مائده مهرشهر وچند پروژه دیگر در هفته دولت

 

بوستان محله‌ای مائده واقع در خیابان ۹ دی مهرشهر به مساحت یک هزار و ۳۳۴ مترمربع و هزینه‌کرد یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال به نمایندگی از سایر پروژه‌های شهرداری و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بیرجند روز سه شنبه ، 5 شهریور 98 مصادف با چهارمین روز هفته دولت با حضور استاندار خراسان جنوبی ، شهردار بیرجند ، مسئولین شهرداری و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری افتتاح شد.
عملیات اجرایی پروژه احداث بوستان در سایت اداری بیرجند به مساحت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان نیز در این روز آغاز شد.
پروژه فضای سبز حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی (بوستان نشاط غربی) ، احداث و بهسازی میادین شهید مصطفی خمینی و شهید فهمیده ، تخریب و بازسازی فاز یک ضلع جنوبی باغ ایرانی (دیوار پادگان) از دیگر پروژه‌های افتتاحی این روز بود.