سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بیش از 45 هزار گلدان گل پاییزی در بیرجند کاشته شد

 

ریاست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند از کاشت بیش از 45 هزار گلدان گل پاییزی با شروع فصل پاییز در بیرجند خبر داد و گفت : همه ساله با شروع فصل پاییز و موعد کاشت گل های پاییزی ، اداره توسعه و نگهداری فضای سبز این سازمان به بمنظور ارتقای منظر شهری و نشاط شهروندان اقدام به کاشت گلهای پاییزی می نماید.
مهندس ابراهیم زاده گفت امسال 30 هزار گلدان داودی و 15 هزار گلدان کلم زینتی خریداری و در میادین ، بلوار ها و لچکی های سطح شهر کاشته شده است.