همزمان با  15 اسفند ماه روز درختکاری به دعوت شهرداری بیرجند مراسم روز درختکاری با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران شهرستان و استان در بوستان جنگلی بیرجند برگزار و تعدادی نهال در این بوستان کاشته شد.