در حاشیه مراسم روز درختکاری استاندار خراسان جنوبی از پروژه بزرگ پارک جنگلی ، باغ پرندگان و باغ گلها بازدید کرد.

شهردار ، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین شهرستان و استان

در این برنامه بازدید استاندار را همراهی می کردند.