سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

رئیس و جمعی از مدیران سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با خانواده مرحوم محمد علی سیمی - از همکاران زحمتکش این سازمان - دیدار و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگوار و عرض تسلیت به خانواده ایشان از تلاشهای صادقانه آن همکار گرانقدر در دوران درخشان خدمت در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز تقدیر کردند.

 

 

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز ضمن تقدیر از خانواده آن بزرگوار گفت : بی شک موفقیت همکار عزیزمان شادروان محمد علی سیمی در انجام وظایف سازمانی به نحو مطلوب ، مرهون همراهی شما به عنوان خانواده ایشان بوده لذا وظیفه خود دانستیم به مصداق آیه شریفه لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق خدمت شما بزرگواران برسیم و مراتب تقدیر و تشکر خود را به پاس این همراهی صمیمانه ، ابراز نماییم 0

از خداوند بلند مرتبه می خواهیم روح آن عزیز را با صالحین محشور و به شما صبر عنایت فرماید.