سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با بکارگیری یک گیاه پزشک مبارزه گسترده با آفات و بیماریهای درختان را از آذر ماه 98 در دستور کار خود فرار داده است .

 

 

خلاصه فعالیت ها ذر زمینه مبارزه با آفات و بیماریهای درختان از  آذر 1398 الی آذر 1399

آذر، دی، بهمن و اسفند 98:

 • بررسی تصادفی و مستمر قسمت های هوایی و ریشه نهال، درختچه و گلدان های گل خریداری شده واقع در نهالستان شهرداری شهرستان بیرجند جهت وجود علائم آلودگی آفات و بیماری های گیاهی قبل از کاشت در سطح شهر تا در صورت وجود عامل خسارت زا تیمار های لازم صورت پذیرد و یا محموله آلوده برگشت داده شود. در نتیجه از انتقال و گسترش عوامل خسارت زا در سطح شهر خودداری می گردد.
 • جهت کنترل آفت سوسک برگخوار نارون هرس شاخه های خشک، دستک های باقی مانده از هرس های قبل، کولیدن پای درختان و کود دهی و حذف پاجوش ها از جمله اقدامات انجام شده در این فصل بود.
 • تیمار درختان نهالستان با نماتدکش و قارچکش پیش از کاشت.

فروردین، اردیبهشت و خرداد 99:

 • سمپاشی درختان نارون سطح شهر(پارک ها، خیابان های اصلی، فرعی و کوچه ها) علیه سوسک برگخوار نارون با سموم تماسی و تماسی تدخینی
 • ردیابی آفت پسیل زیتون و مبارزه با آن با سموم تماسی و سیستمیک
 • ردیابی آفت شپشک آرد آلود در درختان سرو لاوسون و سرو شیراز سپس مبارزه علیه این آفت با صابون حشره کش پالیزین صورت گرفت
 • ردیابی آفت شته در سطح شهر و مبارزه با آفت با سموم سیستمیک
 • ردیابی آفت سوسک پوستخوار کاج در سطح شهر و برنامه ریزی مبارزه تلفیقی علیه آفت در زمان مناسب
 • ردیابی سوسک شاخک بلند رزاسه در سطح شهر و ارائه راهکار مبارزه فیزیکی با آفت
 • ردیابی آفت کرم ریشه خوار در چمن ها، بوته های ترون و درختان میوه و مبارزه با این آفت با سموم تماسی تدخینی

تیر، مرداد و شهریور 99:

 • مرحله دوم سمپاشی درختان نارون آلوده به سوسک برگخوار نارون
 • شستشو درختان سرو شیراز و انار پارک توحید و وحدت، کاج های توپی بلوار امام رضا، شهید عبادی، سرو نقره ای بلوار سجاد و کاج توپی بلوار شهید فایده جهت کنترل آفات کنه و شته با صابون حشره کش انجام شد تا علاوه بر از بین بردن آفت های مذکور، برگ های خشک تجمع یافته در درخت خارج گردید و با از بین رفتن گردو غبار روی برگ ها عملگرد درختان افزایش خواهد یافت.
 • ردیابی بیماری پوسیدگی ریشه در درختان سرو و اقاقیا و مبارزه با آن بوسیله قارچکش مناسب
 • محلول پاشی درختان خیابان های اصلی سطح شهر جهت تقوت با کود های 20-20-20
 • نصب کارت زرد بر روی درختان انار پارک توحید جهت جذب آفات احتمالی فصل
 • تیمار درختان نارون با محافظ تنه نانو جهت محافظت درختان در برابر آفات و بیماری ها، آفتاب زدگی، تنش خشکی و سرمازدگی

آبان و آذر 99:

 • ردیابی بیماری شانکر دوده ای در فضای سبز حاشیه و رفیوژ بلوار یادگار امام و رفیوژهای سطح شهر و انجام عملیات کنترل بیماری
 • ردیابی آفت شته در کلم زینتی و داوودی در سطح شهر و کنترل آفت با سموم سیستمیک