سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

رزمایش دفاع از مقر ادارات برگزار شد 

 

 

یکی از راهبرد‌های اساسی دشمنان، تاثیرگذاری بر مردم در جهت کاهش تاب‌آوری آنان در مواقع بحران است. انجام اقدامات پیشگیرانه در استای مبارزه با تهدیدات دشمنان از طریق آمادگی برای دفاع از مقر ادارات و شرکت ها از برنامه های بسیج است.

در این راستا ، پایگاه بسیج شهید رضا حسینی با همکاری واحد حراست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند رزمایش دفاع از مقر ادارات  را در تاریخ 25 بهمن ماه 99 با حضور جمعی از اعضای بسیج پایگاه در محل ساختمان اداری سازمان برگزار کرد.