سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

 

در این مراسم که در بوستان بانوان فدک بیرجند برگزار شد ، تعداد پنجاه اصله نهال به یاد شهدای زن استان کاشته شد . در این مراسم شهردار و مسئولان شهرداری بیرجند ، مدیر کل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی ، مدیر امور بانوان شهرداری و بانوان شاغل در شهرداری بیرجند حضور داشتند.  شهردار بیرجند در حاشیه این مراسم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای استانی درخت را نماد رشد ، پویایی و تکامل دانست و افزود شهدا و ایثارگران با مجاهدت و رشادت خود زمینه ساز رشد و تکامل انسان ها هستند. و ما وظیفه داریم با زنده نگهداشتن نامشان ، دین خود را ادا کنیم .