سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

دکتر جاوید شهردار بیرجند در ادامه دیدارهای نوروزی خود با کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بیرجند دیدار کرد.

 

 

در این دیدار که روز دوشنبه شانزدهم فروردین 1400 انجام شد ، شهردار بیرجند با کارکنان ستادی  به نمایندگی از همه کارکنان سازمان دیدار و سال نو را به آنان تبریک گفت. 

در ادامه  جلسه ای در دفتر ریاست سازمان با حضور شهردار و مدیران سازمان برگزار شد. در این جلسه که یک ساعت به طول انجامید ابتدا ابراهیم زاده رئیس سازمان گزارش از اقدامان انجام شده و برنامه های آینده سازمان ارائه و از مجموعه شهرداری برای تامین مالی به موقع پروژه ها تقدیر کرد.

دکتر جاوید نیز از تلاش کارکنان برای ایجاد شهری سبز و زیبا (با وجود هه محدودیت ها ) تقدیر کرد و گفت : امسال باید با تمام توان پروژه هایی که آغاز کرده ایم را تکمیل و به بهره برداری برسانیم .