سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

در راستای زیباسازی و گل آرایی میادین و تقاطع ها ی سطح شهر و به مناسبت آغاز بهار تحصیل ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند اقدام به کاشت 26000 نشاء گل داوودی در سطح شهر نمود .

مهندس انصاری مدیرعامل سازمان پارکها با بیان این مطلب افزود : کاشت گلهای پائیزه جلوه شهر را در این فصل متفاوت میکند . علاوه بر این کاشت نشاء گلهای همیشه بهار و کلم زینتی به میزان 000/30 نشاء نیز در میادین و سطح شهر صورت پذیرفته است . که در این میان 50% سهم تولیدات داخلی بوده است .
لازم به ذکر است با راه اندازی گلخانه مکانیزه سازمان حجم قابل توجهی از نیاز گل و گیاه سازمان توسط نیروهای این مجموعه تولید میگردد.