سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

افتتاح بوستان مهرشهر با حضور شهردار بیرجند ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و چند تن از مسؤلین شهرداری در روزهای پایانی شهریور ماه 1395 نوید سرسبزی به مردم این منطقه داد .

دکتر مدیح ضمن تبریک ایام دهه ولایت ، با بیان اینکه احداث این پارک با مساحت قریب به 10 هزار متر مربع در کمتر از 45 روز کاری و با اعتبار 250 میلیون تومان به همت سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان عمران شهرداری صورت پذیرفته ، عنوان کرد : سرانه فضای سبز هنوز در مهرشهر پایین است و ابراز امیدواری کرد اداره راه و شهرسازی با تحویل زمین بیشتر ، شهرداری را درزمینه توسعه فضای سبز این منطقه یاری کند . وی از الزام تخصیص 5/3 میلیارد تومان جهت توسعه فضای سبز طی برنامه 5 ساله توسعه در این منطقه خبر داد .
مهندس انصاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز نیز در این مراسم با بیان اینکه هدف سازمان تمرکز بر توسعه فضای سبز شمال شهر می باشد ، اعلام کرد مهرشهر هر سال سر سبزتر از قبل خواهد شد به گونه ای که با طراحی مناسب و تنوع گیاهی مبتنی بر کار کارشناسی از سایر نقاط زیباتر شود .
وی با بیان امکانات پارک فاطمیه  ازجمله زمین بای کودکان با رعایت استانداردهای ایمن سازی ، وسایل تندرستی ، احداث آبنما و... عنوان کرد احداث زمین های ورزشی رو باز در حاشیه پارک به زودی صورت خواهد پذیرفت .
وی همچنین از ساخت دو قطعه فضای سبز جدید در مهرشهر و بهره برداری از پارک حاشیه خیابان شعبانیه که تا کنون پیشرفت 70 درصدی داشته است ، خبر داد که در راستای بهبود فضای سبز شمال شهر خواهد بود .
انصاری با تأکید بر اینکه پس از افتتاح این بوستان همت اهالی منطقه برای نگهداری آن اهمیت دارد عنوان کرد سالانه بیش از 8 میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز بیرجند هزینه می شود .
وی همچنین از اداره آب و فاضلاب استان تقاضا کرد برای توسعه شمال شهر در تأمین اشتراک آب جهت فضای سبز این منطقه کمک کنند . زیرا که منابع آبی در جنوب شهر است و در این محدوده باید از شبکه آب شهر استفاده شود .
درادامه مراسم یکی از ساکنین این منطقه از شهردار بیرجند و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز جهت احداث این پارک تشکر ویژه نمود .