سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بارش شدید برف در مورخ 95/11/15 موجب شکستگی سرشاخه های درختان و آسیب رساندن به برخی درختان گردید .

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز اقدامات زیر در بخش نگهداری از فضای سبز جهت رفع خطر و جمع آوری درختان خطر ساز صورت پذیرفت :
1-    قطع و جمع آوری درختان آسیب دیده به تعداد 4 اصله به شرح زیر:
-    یک اصله درخت کاج در ابتدای خیابان حکیم نزاری
-    یک اصله درخت کاج در خیابان معلم – معلم 23
-    یک اصله درخت کاج در ابتدای خیابان پاسداران
-    یک اصله درخت کاج در خیابان مدرس – مدرس 46
2-    جمع آوری شاخه های شکسته بیش از 400 شاخه از انواع درختان اکالیپتوس ، کاج ، اقاقیا ، نارون و خرزهره در سطح شهر
3-    برف تکانی درختان آسیب پذیر در حاشیه خیابان ها و بلوارها و میادین و پارکها به شرح زیر :
-    بلوار مسافر ، بلوار شهدای عبادی ،بلوار غدیر ، بلوار آیت ا... غفاری ، بلوار سجاد
-    خیابان امامت ، خیابان توحید ، خیابان مفتح ، خیابان معلم
-    پارک توحید ، پارک نیلوفر ، پارک آزادگان ، پارک پدران آسمانی
-    میدان آزادی ، میدان امام خمینی ( ره ) ، میدان ابن حسام ، میدان 7 تیر