سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

براساس پیش بینی هواشناسی شروع بارش شدید همراه با باد و هشدارهای هواشناسی موجب تشکیل اتاق بحران در حوزه های مختلف شهرداری  گردید .

در حوزه فضای سبز نیز جهت پیشگیری از هرگونه خسارت ، نیروهای فضای سبز به حالت آماده باش در دو نقطه از شهر آماده خدمت رسانی  شدند .
به گزارش روابط عمومی سازمان ، دکتر مدیح شهردار محترم بیرجند به همراه جمعی از مسئولین شهرداری و  مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز در ساعات پایانی جمعه شب مورخ 95/11/31 بعد از بارش شدید باران ، در محل پارک توحید حضور یافتند و ضمن تشکر از زحمات نیروهای آماده باش فضای سبز راهکارهایی راجهت عملکرد بهتر و سریعتر در مواقع بحرانی شهر ارائه نمودند .