سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

مراسم روز درختکاری با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی ، شهردار محترم بیرجند و جمعی از مدیران استانی و مردم و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند ،

همزمان با سراسر کشور در روز یکشنبه 15/12/95 در محدوده سایت اداری شهر بیرجند برگزار گردید .
در این مراسم مهندس پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی با بیان اهمیت کاشت نهال و درختکاری عنوان کرد : در کنار نهال کاری باید به مسئله نگهداری و مراقبت از نهال نیز توجه شود و کاشت نهال در مکانهایی صورت پذیرد که امکان دسترسی به آب و مراقبت از آن وجود داشته باشد . وی ضمن تشکر از اقدام زیبای نهال کاری در این روز ، از وضعیت مطلوب فضای سبز بیرجند یاد نمود و تأکید کرد : با توجه به اقلیم موجود در بیرجند کارهای زیادی در بخش فضای سبز صورت پذیرفته است و اینکه سرانه فضای سبز بیرجند با 92/13 متر مربع از سرانه کشوری بالاتر است ، نشان از این مهم دارد .
دکتر مدیح ، شهردار بیرجند نیز در این مراسم ضمن اشاره به وجود 88 پارک شهری و 258 هکتار فضای سبز در بیرجند ، یادآوری کرد که ظرف 4 سال اخیر 170 هزار متر مربع به فضای سبز بیرجند اضافه گردیده است . وی اولویت اول شهرداری را حفظ و نگهداری از فضای سبز اعلام کرد .
مهندس انصاری ، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز نیز ضمن تشکر از حضور مسئولین در این مراسم با توضیح اینکه محدوده سایت اداری با 6000 جمعیت ساکن فاقد فضای سبز بوده،  علت انتخاب این محدوده را جهت نهال کاری درخواست های مکرر مردمی و تحویل زمین در این منطقه با مساحت 11938 متر مربع عنوان کرد و یادآور شد تا سال آینده به یاری خداوند احداث پارک در این زمین آغاز خواهد گردید .
وی اذغان کرد طی سال جاری 20هزار اصله نهال از انواع مختلف در سطح شهر کاشته شده است . وی همچنین تأکید کرد در سال جاری در اقدام کارشناسانه گونه های جدید مانند داغداغان ،؛ توت آمریکایی ، پالونیا و تبریزی به گونه های موجود شهر اضافه گردیده است . علاوه بر اینکه استفاده از گونه های خزان پذیری چون اقاقیا ، زیتون تلخ ،توت زینتی و ... در سال های گذشته در برنامه کاری سازمان قرار داشته است .
در پایان وی ، هدف اصلی سازمان پارکها و فضای سبز از کاشت نهال را ایجاد تنوع مناسب گونه ای در شهر بیرجند عنوان کرد .
پس از ایراد سخنرانی با حضور مسئولین ، نهادهای دولتی و مردم و جمعی از نونهالان بیرجند غرس 250 اصله درخت در این محدوده صورت پذیرفت .