سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

لاله های رنگین چند سالی است با زیبایی خارق العاده خود نوید نوروز را در شهرمان میدهند . سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند با کاشت 8000 پیاز گل لاله ، با الوان مختلف زیبایی دو چندانی به میادین شهر در نوروز 96 بخشید .

انصاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز با بیان این مطلب عنوان کرد : کاشت پیاز لاله که از 3 سال گذشته در شهر آغاز شده ، با استقبال فراوان مواجه گردید و این امر باعث شد هر ساله به عنوان یک فعالیت ویژه برای نوروز به آن توجه شود .
وی یادآوری کرد علاوه بر کاشت لاله ، این سازمان 121000 بوته گل ویزه بهار در بلوارها ، میادین و تقاطع ها کاشته است که خود موجب زیبایی و باطراوت شدن شهر در این ایام گردیده است .