سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

اجرای المان های سنتی که گره در فرهنگ و گذشته ما دارند همیشه توجه ویژه مردم را به خود جلب کرده اند . سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری در راستای بهسازی و زیباسازی تقاطع ها و ورودی های شهر

اقدام به اجرای المان دائمی با طرح آب انبارهای قدیمی و ناودان های خانه های سنتی در تقاطع کمربندی و بلوار شهدای عبادی نمود .
به گزارش روابط عمومی این سازمان عملیات اجرایی بهسازی این تقاطع از زمستان 95 آغاز گردید و رونمایی از المان حجمی آن در نوروز 96 صورت پذیرفت .
این تقاطع با مساحت 3365 متر مربع در ورودی غربی شهر واقع گردیده و سازمان پارکها و فضای سبز جهت بهسازی و زیباسازی آن که شامل اجرای سنگفرش ، اجرای آبنما ، باغچه های برجسته و اجرای المان حجمی و نورپردازی بوده ، مبلغ 250،000،000 ریال هزینه کرده است .