سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

این دیدار روز یکشنبه 25 شهریور به مناسبت انتصاب مهندس امیر ابراهیم زاده به عنوان سرپرست سازمان سیما و منظر شهری در دفتر سرپرست سازمان برگزار شد ،

شهردار یبرجند جدیت و تلاش کارکنان سازمان و سرپرست سابق سازمان منهدس همایون شاکری - از ابتدای دوران مدیریت خود در شهرداری – را ستود و بر ادامه این روند تا رسیدن به اهداف ترسیم شده و انجام فعالیت های چشمگیرتر تاکید کرد.
او سازمان سیما و منظر را نمادی از تلاش کارگران و خلاقیت مدیران شهرداری دانست و افزود سازمان سیما و منظرپرچمدار تیم کاری شهرداری است و بیش از سایر مجموعه های شهرداری میتواند با ایجاد شهری زیبا و مفرح در تامین رضایت شهروندان موثر باشد.
مهندس همایون  شاکری معاونت خدمات شهری شهردار بیرجند و سرپرست پیشین سازمان سیما و منظر نیز که در این جلسه حضور داشت گفت : با توجه به این که سیاست مجموعه شهرداری ایجاد و حفظ شهری تمیز ، زیبا و با نشاط است ، این معاونت توجه ویژه ای به فضای سبز شهری خواهد داشت و از هیچگونه همکاری با سازمان دریغ نخواهد کرد.
سپس مهندس ایراهیم زاده سرپرست سازمان سیما و منظر شهری گزارشی از وضعیت مالی و منابع انسانی سازمان ارائه کرد و گفت سازمان سیما و منظر شهری بیشترین تعداد نیروی انسانی ستادی را در بین سازمان های تابعه شهرداری داراست و دارای بیشرین تعداد نیروی تحصیلکرده و متخصص - به نسبت تعداد نیروی انسانی – است. کارکنان سازمان همچنین با تجربه و فعال هستند و این را در اجرای پروژه های بوستان سایت اداری و بوستان بهجت ثابت کردند؛ و در ادامه راه نیز برنامه های ترسیم شده سازمان با همت والا و تلاش بیشتر به کمک آن ها به خوبی به پیش خواهد رفت.
در ادامه جلسه مسئولین دوایر و ادارات سازمان به طرح مشکلات و ارائه پیشنهاد پرداختند و مهندس جاوید ضمن شنیدن سخنان آنان توضیحات و رهنمودهایی ارائه کرد و گفت : شهرداری فعالیت های عمرانی متعددی را از محل درآمدهای داخلی خود آغاز کرده است و باتوجه به افزایش قیمت ها باید چاره ای بیندیشیم که برای تامین منابع مالی خود در آینده با مشکل مواجه نشویم. اکنون در حالی که  برخی شهرداری ها حتی تا دو ماه پرداخت حقوقشان معوق شده  است. شهرداری بیرجند حقوق و اضافه کار کارکنان خود را به روز پرداخت کرده و مصصم هستیم این رویه ادامه یابد و پرداخت حقوق و اضافه کار کارکنان با اولویت انجام شود.
مهندس جاوید هم چنین به برنامه ریزی برای ایجاد منابع درآمدی برای سازمان اشاره کرد و گفت لازم میدانم برای فکردن در باره موضوع ایجاد درآمد یک گروه تشکیل و سازمان یافته و همدفمند این کار دنبال شود.
در پایان جلسه شهردار یبرجند ابلاغ سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ، مهندس امیر ابراهیم زاده را به وی اعطا کرد.