سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

معاونت خدمات شهری شهرداری همه نیروهای خدماتی و ماشین الات شهرداری را برای نظافت عومی شهر بسیج کرد.

کارشناسان فضای سبز و خدمات شهری شهرداری های استان در دوره آموزشی حفاظت از محیط زیست شرکت کردند.

نورپردازی این میدان توسط اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری در مرداد ماه سال جاری انجام شد .

بوستان آیت لله بهجت مهرشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و جمعی از شهروندان پنج شنبه  پنجم مهر ماه افتتاح شد .

عملیات نورپردازی میدان طالقانی توسط تکنسین های کارگاه زیباسازی اداره سیما و منظر سازمان سیما ، منظرو فضای سبز شهری انجام شد.