سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

این دیدار روز یکشنبه 25 شهریور به مناسبت انتصاب مهندس امیر ابراهیم زاده به عنوان سرپرست سازمان سیما و منظر شهری در دفتر سرپرست سازمان برگزار شد ،

برنامه کوهنوردی کارکنان شهرداری این هفته پنجشنبه 22 شهریور 97همچون هفته های قبل برگزار و کوهنوردان بلند همت به ارتفاعات جوزانکی در منطقه گردشگری بند دره صعود کردند.

احداث سکوهای بوستان بهجت از روز یکشنبه 11 شهریور آغاز شده و با جدیت در حال انجام است.

امروز پنجشنبه 15 شهریور در حالی که در روزهای پایانی احداث بوستان به سر می بریم ، حضور کودکان در بوستان و همکاری آنان با کارگران سازمان سیما ، منظر و فضای سبزبا استقبال صمیمانه کارگران از کودکان ساکن در اطراف بوستان مواجه شد و لحظات نابی را ایجاد کرد. تصاویر این همکاری صیمانه را در ادامه ببینید.

درختکاری و گلکاری بوستان بهجت ، واقع در مهر شهر سه شنبه 13 شهریور آغاز و امید است اوایل هفته آینده - 20 شهریور - به پایان برسد.