سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بوستان سایت اداری امروز شنبه 3 مرداد 97 افتتاح می شود.
این بوستان 9500 متر مربع مساحت دارد و در شهرک شهید مفتح ، انتهای بلوار صنعت و معدن واقع است. 

بازپیرایی بلوار شهدا از 25 خرداد 97 آغاز و در مدت کمتر از دو ماه به پایان رسید.