سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

شهردار و معاونت عمرانی شهرداری یک ساعت قبل از مدعوین در بوستان سایت اداری – محل برگزاری مراسم افتتاحیه  - حاضر شدند و شخصا  بر لحظه های پایانی آماده سازی پروژه نظارت کردند.

آبنمای پرده ای میدان دانشگاه آزاد با نظارت اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری توسط پیمانکار اجرا شد.

بوستان سایت اداری امروز شنبه 3 مرداد 97 افتتاح می شود.
این بوستان 9500 متر مربع مساحت دارد و در شهرک شهید مفتح ، انتهای بلوار صنعت و معدن واقع است.