سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بلوار شهدای عبادی حد فاصل میدان ابن حسام و میدان آیت اله عبادی در خرداد 97 گلکاری شد.

به منظور بهینه سازی مصرف آب ، پروژه آبیاری تحت فشار بلوار شهدای عبادی صورت پذیرفت .

کاشت 155 هزار نشاء گل فصلی ویژه نوروز 97 در میادین ، تقاطع ها و پارکها جلوه بهاری به شهر داد .

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در راستای حمایت از برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه گل و گیاه نمایشگاه گل و گیاه بیرجند –فروردین 97 – حضور پر رنگ داشت .

المان های نوروزی و استقبال مردم از آنها در برنامه هر ساله شهرداری ها قرار گرفته است . با فرا رسیدن نوروز 97 شهرداری بیرجند با بودجه 200 میلیون تومان به نصب 9 المان ویژه نوروز اقدام نمود .