سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

کارکنان سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری با شهردار بیرجند با شهردار بیرجند دیدار کردند.

 

این دیدار روز یکشنبه 22 اردیبهشت 98 به منظور استماع نظرات و رهنمود های مهندس جاوید برای استمرار هرچه بهتر فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز برگزار گردید.
در این دیدار ابتدا مهندس ابراهیم زاده ریاست سازمان گزارشی مختصر از فعالیت های گذشته و برنامه های آینده سازمان ارائه و مسئولین و کارشناسان حاضر در جلسه پیشنهادات خود برای بهبود روش ها و ارتقاء کیفیت خدمات را بیان داشتند.
سپس شهردار یرجند در سخنان خود ، حفظ مطلوب فضای سبز موجود و استفاده از گونه های متنوع درخت و درختچه در معابر و بوستان ها را اولویت اول شهرداری دانست و بر استفاده بهینه از نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت آب و دیگر نهاده تاکید کرد و گفت : دغدغه شهرداری فقط باید تامین منابع مالی پروژه ها و هزینه های جاری سازمان باشد و برنامه ریری برای ارائه خدمات با کیفیت در زمینه سیما و منظر و فضای سبز شهری و اجرای صحیح برنامه ها را مدیران سازمان باید با قدرت دنبال کنند.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: گلکاری و نورپردازی از اقدامات عملیاتی برای نوروز امسال است.

 

 

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در گفتگویی یک ساعته با خبرنگار اداره روابط عمومی شهرداری بیرجند به سئوالات وی پاسخ گفت. در این گفتگوی کوتاه رئیس سازمان فضای سبز شهری شهرداری بیرجند از اجرای سیستم های نوین آبیاری در فضای سبز شهر بیرجند و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب خبر داد وگفت: اجرای این پروژه ها گامی موثر به منظور صرفه جویی و بهبود کیفیت فضای سبز است.

 

 

گلکاری پاییزی میادین ، بلوار ها و بوستان های شهر بیرجند همه ساله از اوایل مهر ماه که فصل شکوفایی علم و بهار تعلیم و تربیت است آغاز می شود. تلاش باغبانان شهربرای خلق مناظر زیبا در معابر و میادین شهرنشاط و شور و حال این ایام را دوچندان می کند.