سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: گلکاری و نورپردازی از اقدامات عملیاتی برای نوروز امسال است.

 

 

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در گفتگویی یک ساعته با خبرنگار اداره روابط عمومی شهرداری بیرجند به سئوالات وی پاسخ گفت. در این گفتگوی کوتاه رئیس سازمان فضای سبز شهری شهرداری بیرجند از اجرای سیستم های نوین آبیاری در فضای سبز شهر بیرجند و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب خبر داد وگفت: اجرای این پروژه ها گامی موثر به منظور صرفه جویی و بهبود کیفیت فضای سبز است.

 

 

گلکاری پاییزی میادین ، بلوار ها و بوستان های شهر بیرجند همه ساله از اوایل مهر ماه که فصل شکوفایی علم و بهار تعلیم و تربیت است آغاز می شود. تلاش باغبانان شهربرای خلق مناظر زیبا در معابر و میادین شهرنشاط و شور و حال این ایام را دوچندان می کند.