سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در راستای حمایت از برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه گل و گیاه نمایشگاه گل و گیاه بیرجند –فروردین 97 – حضور پر رنگ داشت .

کاشت 155 هزار نشاء گل فصلی ویژه نوروز 97 در میادین ، تقاطع ها و پارکها جلوه بهاری به شهر داد .

کاشت 14 هزار پیاز گل لاله و رویش آنها در نوروز 97 جلوه متفاوتی در میادین شهر ایجاد کرد .

المان های نوروزی و استقبال مردم از آنها در برنامه هر ساله شهرداری ها قرار گرفته است . با فرا رسیدن نوروز 97 شهرداری بیرجند با بودجه 200 میلیون تومان به نصب 9 المان ویژه نوروز اقدام نمود .

مهندس جاوید شهردار محترم بیرجند با دعوت رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری از نهالستان و گلخانه های این سازمان بازدید و از روند تولید گل و گیاه توسط این سازمان مطلع گردید .