سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

گیاهان پوششی در فضای سبز نقش بوم نقاشی را دارند . همیشه یک بستر سبز رنگ به تنهایی زیبا آفرین است . علاوه بر این ، گیاهان پوششی در فضاهای شهری نقش طراوت بخشی به محیط پیرامون خود را نیز دارند .

از چهار سال پیش گل های لاله در بهار میهمان شهر بیرجند شده اند . رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب

دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند تأکید کرد :
اولویت برنامه های شهرداری ، فضای سبز و ایجاد نشاط در بیرجند می باشد .

المان ویژه شب یلدا سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با حال و هوای سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفت .

میدان آزادی بیرجند از اولین میادین و جزو مهمترین میادین به شمار می آید . این میدان یکی از شاه راه های ورودی به محدوده شمال شهر میباشد که از منظر شهری قابل توجه است .