سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند تأکید کرد :
اولویت برنامه های شهرداری ، فضای سبز و ایجاد نشاط در بیرجند می باشد .

میدان آزادی بیرجند از اولین میادین و جزو مهمترین میادین به شمار می آید . این میدان یکی از شاه راه های ورودی به محدوده شمال شهر میباشد که از منظر شهری قابل توجه است .

مدیر عامل سازمان سیما ، منظرو  فضای سبزشهرداری بیرجند  عنوان کرد  : همانطور که با تغییرفصل  حال و هوای شهر تغییر میکند ، این تغییر در تنوع و کاشت گلهای پاییزه نیز مشاهده میگردد .

مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با اعلام این خبر گفت : میادین شهر یکی از عناصر مهم در زیباسازی محیط شهری هستند که علاوه بر رویکرد ترافیکی نقش مهمی در به وجود آوردن منظر زیبا به محیط پیرامون خود را نیز دارند .

پارک آزادگان با مساحت 17481 متر مربع در تقاطع خیابان معلم و خیابان  شهید محلاتی واقع گردیده است . این پارک به دلیل هم جواری با دو خیابان اصلی در جنوب شهر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است .