سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با اعلام این خبر گفت : میادین شهر یکی از عناصر مهم در زیباسازی محیط شهری هستند که علاوه بر رویکرد ترافیکی نقش مهمی در به وجود آوردن منظر زیبا به محیط پیرامون خود را نیز دارند .

مدیر عامل سازمان سیما ، منظرو  فضای سبزشهرداری بیرجند  عنوان کرد  : همانطور که با تغییرفصل  حال و هوای شهر تغییر میکند ، این تغییر در تنوع و کاشت گلهای پاییزه نیز مشاهده میگردد .

در راستای اجرای طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز عملیات حفاری و لوله گذاری 700 متر از شبکه مستقل آبرسانی در محدوده خیابان معلم اجرا  گردید .

پارک آزادگان با مساحت 17481 متر مربع در تقاطع خیابان معلم و خیابان  شهید محلاتی واقع گردیده است . این پارک به دلیل هم جواری با دو خیابان اصلی در جنوب شهر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است .

یکی از اهداف سازمان پارکها و فضای سبز افزایش سطح آگاهی نیروهای فضای سبز با مخاطراتی است که در کار با آن مواجه می شوند .