سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

براساس پیش بینی هواشناسی شروع بارش شدید همراه با باد و هشدارهای هواشناسی موجب تشکیل اتاق بحران در حوزه های مختلف شهرداری  گردید .

جلوه زیبای درختان درپارکها و خیابان های سفید پوش ، چشم انداز بی نظیر این موهبت الهی

165000 نشاء گلهای دائمی و پوششی تولید گلخانه مکانیزه سازمان پارکها و فضای سبز در پاییز امسال بوده است .

پارک جنگلی بیرجند با مساحت 39 هکتار بزرگترین مجموعه درختکاری شده پارکی در سطح بیرجند می باشد که حدود 5/2 سال پیش 27 هکتار آن از سوی منابع طبیعی به شهرداری بیرجند تحویل شد .