سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نام بوستان :توحید

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) - عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید - از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید تا به میدان قدس برسید -  باز هم مستقیم ادامه دهید ، از سه راهی عبور کنید از سمت راست حرکت کنید تا به چهار راه برسید ( تقاطع بلوار پاسداران و بولوار شهید خلیل طهماسبی ) – از سمت راست (سمت غرب ) وارد بولوار شهید خلیل طهماسبی شوید – مستقیم ادامه دهید تا به سه راهی ( تقاطع مدرس)  برسید ، جلوی شما پارک توحید نمایان است .

 

 

 

 

 

نوع فعالیت

مساحت (متر مربع )

تعداد

1

مساحت کل

63522/09

 

2

چمن کاری

26949/34

 

3

درختکاری

684/76

 

پرچین

562/87

 

5

گل فصلی

112/92

 

6

گل دائمی

 

 

7

معابر

21502/61

 

8

سرویس بهداشتی ( چشمه )

218/46

28

9

آبنما

3589/60

7

10

عمود روشنایی 3 متری یک شاخه

 

0

11

عمود روشنایی 3 متری دو شاخه

 

129

12

عمود روشنایی 3 متری سه شاخه

 

14

13

عمود روشنایی 3 متری چهار شاخه

 

 

14

عمود روشنایی بالاتراز3 متر یک شاخه

 

44

15

عمود روشنایی بالاتر از3 متردو شاخه

 

0

16

عمود روشنایی بالاتر از3 مترسه شاخه

 

0

17

عمود روشنایی بالاتر از 3 متر چهار شاخه

 

 

18

چراغ چمنی

 

 

19

پروژکتور

 

7

20

برج نوری

 

3

21

چراغ دفنی

 

 

22

چراغ زیر سقفی

 

 

23

چراغ آبنما

 

 

24

الکترو پمپ آبنما

 

 

25

تابلو تغذیه برق

 

 

26

محوطه بازی کودکان

2664/62

 

27

فضای مسقف

 

 

28

نیمکت

 

45

29

سطل زباله

 

40

30

آبخوری

 

1

31

آب سرد کن

 

2

32

وسایل تندرستی

 

22

33

زمین ورزشی

 

 

34

آلاچیق

 

6

35

سکوی نشیمن

 

24

36

پایه پرچم

 

 

37

المان ویژه

 

 

38

چاه آب