سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

تست

بوستان شهید صیاد شیرازی د بلوار شهید صیاد شیرازی واقع است. در ورودی شهر بیرجند به میدان غدیر می رسید. در جهت غرب از بلوار امام رضا (ع) که حرکت کنید ، ابتدا به تقاطع بلوار شهید ناصری و سپس به تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی می رسید. از سمت چپ وارد بلوار شهید ناصری شوید. بوستان شهید صیاد شیرازی در سمت راست شما (بالای تپه )قرار دارد. 

نام بوستان :توحید

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) - عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید - از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید تا به میدان قدس برسید -  باز هم مستقیم ادامه دهید ، از سه راهی عبور کنید از سمت راست حرکت کنید تا به چهار راه برسید ( تقاطع بلوار پاسداران و بولوار شهید خلیل طهماسبی ) – از سمت راست (سمت غرب ) وارد بولوار شهید خلیل طهماسبی شوید – مستقیم ادامه دهید تا به سه راهی ( تقاطع مدرس)  برسید ، جلوی شما پارک توحید نمایان است .

 

 

 

 

 

نوع فعالیت

مساحت (متر مربع )

تعداد

1

مساحت کل

63522/09

 

2

چمن کاری

26949/34

 

3

درختکاری

684/76

 

پرچین

562/87

 

5

گل فصلی

112/92

 

6

گل دائمی

 

 

7

معابر

21502/61

 

8

سرویس بهداشتی ( چشمه )

218/46

28

9

آبنما

3589/60

7

10

عمود روشنایی 3 متری یک شاخه

 

0

11

عمود روشنایی 3 متری دو شاخه

 

129

12

عمود روشنایی 3 متری سه شاخه

 

14

13

عمود روشنایی 3 متری چهار شاخه

 

 

14

عمود روشنایی بالاتراز3 متر یک شاخه

 

44

15

عمود روشنایی بالاتر از3 متردو شاخه

 

0

16

عمود روشنایی بالاتر از3 مترسه شاخه

 

0

17

عمود روشنایی بالاتر از 3 متر چهار شاخه

 

 

18

چراغ چمنی

 

 

19

پروژکتور

 

7

20

برج نوری

 

3

21

چراغ دفنی

 

 

22

چراغ زیر سقفی

 

 

23

چراغ آبنما

 

 

24

الکترو پمپ آبنما

 

 

25

تابلو تغذیه برق

 

 

26

محوطه بازی کودکان

2664/62

 

27

فضای مسقف

 

 

28

نیمکت

 

45

29

سطل زباله

 

40

30

آبخوری

 

1

31

آب سرد کن

 

2

32

وسایل تندرستی

 

22

33

زمین ورزشی

 

 

34

آلاچیق

 

6

35

سکوی نشیمن

 

24

36

پایه پرچم

 

 

37

المان ویژه

 

 

38

چاه آب