سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نام بوستان  :دکتر گنجی(حاشیه خیابان توحید-خیابان رشادت)

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) - عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید - از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید -  از میدان قدس عبور کنید و به حرکت خود در بولوار پاسداران تا تقاطع بلوار 15 خرداد ادامه دهید - از سمت راست (غرب )  وارد بولوار 15 خرداد شوید _ از تقاطع بولوار  15 خرداد و بولوار توحید عبور کنید - 500 متر برایند - در تقاطع بولوار 15 خرداد و خیابان استقلال از سمت راست وارد خیابان استقلال شوید - 1000 متر مسیر خود را ادامه دهید تا به میدان برسید - بوستان دکتر گنجی در سمت راست شما قرار  دارد.

 

 

 

 

 

نوع فعالیت

مساحت (متر مربع )

تعداد

1

مساحت کل

8305/23

 

2

چمن کاری

1368/40

 

3

درختکاری

805/99

 

پرچین

 

 

5

گل فصلی

83/80

 

6

گل دائمی

47/62

 

7

معابر

4646/17

 

8

سرویس بهداشتی ( چشمه )

31/5

4

9

آبنما

261/96

5

10

عمود روشنایی 3 متری یک شاخه

 

60

11

عمود روشنایی 3 متری دو شاخه

 

 

12

عمود روشنایی 3 متری سه شاخه

 

 

13

عمود روشنایی 3 متری چهار شاخه

 

 

14

عمود روشنایی بالاتراز3 متر یک شاخه

 

4

15

عمود روشنایی بالاتر از3 متردو شاخه

 

3

16

عمود روشنایی بالاتر از3 مترسه شاخه

 

 

17

عمود روشنایی بالاتر از 3 متر چهار شاخه

 

 

18

چراغ چمنی

 

 

19

پروژکتور

 

1

20

برج نوری

 

 

21

چراغ دفنی

 

 

22

چراغ زیر سقفی

 

 

23

چراغ آبنما

 

 

24

الکترو پمپ آبنما

 

 

25

تابلو تغذیه برق

 

 

26

محوطه بازی کودکان

594/64

 

27

فضای مسقف

 

 

28

نیمکت

 

12

29

سطل زباله

 

5

30

آبخوری

 

1

31

آب سرد کن

 

 

32

وسایل تندرستی

 

 

33

زمین ورزشی

420/56

 

34

آلاچیق

 

 

35

سکوی نشیمن

28/84

2

36

پایه پرچم

 

 

37

المان ویژه

 

 

38

چاه آب