سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نام بوستان :پونه

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) - عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید - از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید -  از میدان قدس عبور کنید و به حرکت خود در بولوار پاسداران تا تقاطع بلوار 15 خرداد ادامه دهید - از سمت راست (غرب )  وارد بولوار 15 خرداد شوید _ از تقاطع بولوار  15 خرداد و بولوار توحید عبور کنید (مستقیم به سمت غرب ادامه مسیر دهید ) - از تقاطع بولوار 15 خرداد و خیابان استقلال عبور کنید (مستقیم به سمت غرب ادامه مسیر دهید) - از تقاطع بولوار 15 خرداد و بلوار سجاد عبور کنید ( مستقیم به سمت غرب حرکت کنید تا به میدان کوچکی معروف به میدان نیک اختر برسید - در میدان از مسیر سمت چپ حرکت کنید تا به میدان سیدالشهدا برسید - بوستان در سمت راست شما قرار دارد

 

 

 

 

 

نوع فعالیت

مساحت (متر مربع )

تعداد

1

مساحت کل

13308/44

 

2

چمن کاری

5794/24

 

3

درختکاری

1133/65

 

پرچین

 

 

5

گل فصلی

 

 

6

گل دائمی

72/9

 

7

معابر

5511/14

 

8

سرویس بهداشتی ( چشمه )

43/54

 

9

آبنما

204/47

2

10

عمود روشنایی 3 متری یک شاخه

 

50

11

عمود روشنایی 3 متری دو شاخه

 

 

12

عمود روشنایی 3 متری سه شاخه

 

 

13

عمود روشنایی 3 متری چهار شاخه

 

 

14

عمود روشنایی بالاتراز3 متر یک شاخه

 

 

15

عمود روشنایی بالاتر از3 متردو شاخه

 

 

16

عمود روشنایی بالاتر از3 مترسه شاخه

 

 

17

عمود روشنایی بالاتر از 3 متر چهار شاخه

 

 

18

چراغ چمنی

 

 

19

پروژکتور

 

 

20

برج نوری

 

5

21

چراغ دفنی

 

 

22

چراغ زیر سقفی

 

 

23

چراغ آبنما

 

 

24

الکترو پمپ آبنما

 

 

25

تابلو تغذیه برق

 

 

26

محوطه بازی کودکان

548/5

 

27

فضای مسقف

 

 

28

نیمکت

 

18

29

سطل زباله

 

19

30

آبخوری

 

4

31

آب سرد کن

 

1

32

وسایل تندرستی

 

 

33

زمین ورزشی

 

 

34

آلاچیق

 

 

35

سکوی نشیمن

 

 

36

پایه پرچم

 

 

37

المان ویژه

 

 

38

چاه آب