سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

آدرس : بلوار امام رضا (ع) ، تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی ، ابتدای بلوار شهید صیاد شیرازی

مسیر دسترسی :

بلوار امام رضا (ع) در ورودی شهر بیرجند قرار دارد . در مسیر بلوار امام رضا (ع) از چهار راه تقاطع بلوار شهید ناصری عبور کنید تا به تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی برسید. از سمت چپ حرکت کنید و  وارد بلوار شهید صیاد شیرازی شوید. حدود 50 متر که حرکت کنید به درب ورودی بوستان شهید صیاد شیرازی می رسید.