سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

وظیفه اصلی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهر می باشد . علاوه بر این درجهت  محقق شدن این مهم و هم راستا با این وظیفه خطیر ، فعالیتهای گسترده دیگری نیز  در سازمان صورت میپذیرد .

به طور کلی شرح وظایف سازمان سیما ، منظر و فضای سبز به شرح زیر میباشد:

 • برنامه ریزی در خصوص حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه فضاهای سبز عمومی شامل بوستانها، لکه های سبز، میادین ،بلوارها و معابر و کمربند سبز پیرامون شهر بیرجند
 • طراحی واحداث  بوستان های محله‌ای ، منطقه‌ای و همچنین بوستان های موضوعی
 • احداث و مناسب سازی فضاهای سبز برای استفاده گروههای خاص از جمله کودکان، بانوان، سالمندان و معلولین جسمی و حرکتی
 • اجرای طرح جامع توسعه و ساماندهی فضای سبز شهر بیرجند
 • اجرای شبکه آبرسانی مستقل  فضای سبز به منظور بهینه سازی مصرف آب
 • استفاده از سیستمهای نوین آبیاری جهت آبیاری فضاهای سبز شهر
 • شناسایی، طراحی و کاشت گونه هاي بومي و يا سازگار با شرايط آب و هوايي شهر
 • زیباسازی شهر شامل پروژه های نورپردازی تزئینی ، زیباسازی میادین و بلوارها و تقاطع های سطح شهر و ..
 • فعاليت هایي با هدف آموزش مردمي وجلب مشاركت شهروندان در حفظ فضاي سبز
 • برگزاری نمایشگاه های فصلی گل و گیاه 
 • تغییر الگوی کاشت چمن با کاشت گیاهان پوششی همیشه سبز با نیاز آبی کم  
 • بکارگیری انرژیهای نو و پاک منجمله از طریق سیستمهای روشنایی و گرمایشی خورشیدی (سولار) در طراحی و احداث فضاهای سبز باهدف کاهش مصرف منابع انرژی   
 • مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و بررسی آلودگی های اثرگذار بر آب، خاک و فضای سبز شهر بیرجند
 • برنامه ریزی جهت تامین سرانه های مورد نیاز فضای سبز