سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از آذر ماه 1384  تحت عنوان سازمان پارکها و فضای سبز در ساختمان اداری واقع در پارک آزادی با سیستم مالی و اداری مستقل و با اهداف ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارکها ، فضای سبز ، میادین ، وسائل تفریحی ، انجام هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امور تشکیل گردید .

رسالت اصلی و مهم این سازمان ارائه خدمات در زمینه  ایجاد و نگهداری فضای سبز ، بوستان ها و تفرجگاه های شهری است . سازمان  با شعار "خدمت به خلق سودآور است  " شکل گرفته و مدیران آن با به کاربردن روش های مناسب  ، روحیه مسئولیت پذیری و تعهد افراد به سازمان را تقویت می کنند.

اساسنامه  جدید سازمان را سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  در مورخه 13/03/1396 به شهرداری بیرجند ابلاغ کرد. از این تاریخ نام سازمان به سیما ، منظر و فضای سبز شهری تغییر یافت.